Rozmowa o twórczości, natchnieniu i przyszłości literatury

22 maja 2011

...bycie twórcą to satysfakcja wynikająca ze zrobienia czegoś niepowtarzalnego (...) to pewnego rodzaju nieprzystosowanie (...) to słodka udręka (...) konieczność radzenia sobie ze specyficznym ciśnieniem, które regularnie wzrasta w głowie...

Polecamy naszym czytelnikom wywiad z Dawidem Kainem, Kazimierzem Kyrczem Jr., Piotrem Rogożą i Jackiem Skowrońskim. Tematem rozmowy jest szeroko pojęta literatura. Twórców męczył i indagował Darek Barczewski.

blog comments powered by Disqus