Dziesięć minut grozy


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: Bartosz Czartoryski

Czas trwania konkursu: od 8 lutego 2010 do 28 maja 2010

Wraz z organizatorami Dni Fantastyki, portal Gildia.pl zaprasza do udziału w konkursie filmowym w ramach VII wrocławskich Dni Fantastyki, których motywem przewodnim w tym roku będzie Mroczna Strona Mocy.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO NA NAJLEPSZY FILM GROZY PODCZAS DNI FANTASTYKI 2010 we Wrocławiu.
 

I. ORGANIZATOR

   1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we Wrocławiu: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Organizacja konkursu związana jest z VII edycją imprezy Dni Fantastyki, która odbędzie się w Centrum Kultury „Zamek” w dniach 25-27 czerwca 2010r.

 
 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

   1. Przedmiotem konkursu jest krótkometrażowy film fabularny reprezentujący gatunek horror, groza.
   2. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 10 minut.
   3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób niezajmujących się profesjonalnie produkcją filmową, telewizyjną czy scenariuszową.
   4. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność oraz jakość nadesłanych prac.
   5. Filmy oceniane będą  przez specjalnie powołane do tego celu Jury, w skład którego wchodzą
Stanisław Mąderek (Przewodniczący)
Łukasz Orbitowski
Bartosz Czartoryski
   6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne
   7. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:

a) wykonane na odpłatne zlecenie

b)  realizowane przy udziale członków jury

c) do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim.

d) filmy zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych. Zabronione jest również propagowanie teorii, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek z w/w treści film zostanie zdyskwalifikowany.
 

III. PRAWA AUTORSKIE

   1. Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu.
   2. Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatorów Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.
   3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji.

 

IV. ZGŁOSZENIA

   1. Film należy dostarczyć  wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia – do pobrania ze strony www.dnifantastyki.pl (link do karty podpięty jest w regulaminie).
   2. Uczestnikiem zgłaszającym się do Konkursu może być jedna osoba lub grupa osób. W przypadku zgłoszenia produkcji wykonywanej przez grupę osób zobowiązani są oni do wybrania przedstawiciela, który wypełni zgłoszenie podając swoje dane. Przedstawiciel jest jedynym oficjalnym uczestnikiem Konkursu.
   3. Filmy zgłoszone do udziału w konkursie muszą zostać dostarczone w postaci cyfrowej w jednym z formatów: divx, mov, avi, mpeg, mpg, mp4, wmv (rozdzielczość minimalna 320x240 i 15 fps)
   4. Ostateczny termin zgłoszeń mija 7 czerwca (poniedziałek) 2010 roku. Filmy należy dostarczyć pocztą (decyduje data wpływu) z dopiskiem „konkurs filmowy” lub osobiście w Centrum Kultury „ZAMEK”, pl. Świętojański 1, w godz. 8:00 – 16:00 w pok. nr 25 (III piętro)

 
 

IV. NAGRODY

   1. Jury przyznaje nagrodę  główną w wysokości 700zł netto (siedemset złotych netto) oraz,  w zależności od poziomu nadesłanych filmów, wyróżnienia, którymi będą nagrody rzeczowe
   2. Nagrodzone filmy m.in. będzie można obejrzeć na specjalnym pokazie 25 czerwca podczas Dni Fantastyki oraz na płycie dvd dołączonej do magazynu Lśnienie, który jest patronem medialnym konkursu.

   3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród

 blog comments powered by Disqus