Zombi

Autor: Jerzy Cichocki
24 października 2003

Zombi: 1. ożywione zwłoki, które karmią się mięsem żywych ludzi; 2. Czar voodoo [religia i kult na Haiti, będący mieszaniną elementów religii katolickiej i wątków wierzeń ludów afrykańskich (szczególnie Joruba, Kongo, Fou)], który wskrzesza zmarłego; 3. Bóg węży w voodoo; 4. O kimś oszołomionym, kto porusza się i działa "jak zombi". Słowo pochodzi z Zachodniej Afryki. [Na podstawie Max Brooks, The Zombie Survival Guide, Three River Press, Nowy Jork 2003.]

W gatunku grozy można spotkać różne przyczyny powstawania zombich, wydaje się jednak, że wszystkie je łączy element, który po dotarciu do ciała ofiary zamienia go w chodzącego trupa (por. Noc żywych trupów, Resident Evil, 28 dni później), niezależnie od tego czy ten element został wpuszczony w formie zastrzyku, przedostał się do organizmu wraz ze śliną zombiego (np. przez ugryzienie). Autor książki The Zombie Survival Guide proponuje przyjąć, że elementym tym jest wirus, któego nazywa Solanum [Brooks, s. 2]. Ta teoria nie dotyczy oczywiście zombich w religii voodoo. Przemiana od momentu infekcji następuje zazwyczaj bardzo szybko. Ofiara najpierw umiera i ożywa już jako zombi, nie musi "rekrutować" się jedynie z uprzednio zmarłych.

Dodajmy jeszcze to, co na temat zombich pisze Marek Haltof w książce Kino lęków: "Podobnie jak i wampiry tak i zombi budzą się na nowo do życia (!?), by zniszczyć tych, co pozostali na ziemi, polują na ludzi, potrzebują ich do dalszego funkcjonowania. Podobnie także jak i wampira można ich unicestwić odpowiednim sposobem - osinowy kołek czy srebrną kulę musi w tym przypadku zastąpić celny strzał w czoło "żywej śmierci". W odróżnieniu jednak od ataku wampirycznego, atak zombich pozbawiony jest jakichkolwiek odniesień seksualnych. Kolejne ofiary powiększają po swym unicestwieniu grono prześladowców stając się "żywą śmiercią" [Haltof tłumaczy film Romero jako Noc żywej śmierci - przyp. cierzy]. [...] zombi nie posiadają określonego miejsca na ziemi - pojawiają się nagle i wszędzie; masowość ich pojawiania się różni ich od indywidualizmu wampira." [Marek Haltof, Kino lęków, Wydawnictwo Szumacher 1992]

Fizyczne cechy zombiego zależą od ciała, z którego powstał, na ogół jednak jego ruchy są wolniejsze i gorzej skoordynowane, co wynika rozkładu, który postępuje w ciele chodzącego trupa, zwłaszcza w mózgu.blog comments powered by Disqus